Krematorium zvířat Ostrava

„vzpomínky zůstanou“

 • ZASTAVME TROLLA!
 • V posledních měsících jsme zaznamenali zvýšený zájem tisku a médií zaměřený na problematiku prosazení záměru výstavby krematoria zvířat v Ostravě. Né vždy jsou takto zveřejňované informace založeny na ověřených skutečnostech.
 • Z TOHOTO DŮVODU JSME SI DOVOLILI PŘIPRAVIT WEBOVOU STRÁNKU ZAMĚŘENOU NA NEPRAVDY, POLOPRAVDY A LŽI.

navštívit stránku

Krematorium zvířat Ostrava

nabídka služeb

převoz
Převoz uhynulého zvířátka k nám a to z místa úhynu či od veterinárního lékaře. Součástí této služby je vždy vyzvednutí zvířátka v místě určení, uložení zvířátka do hygienickeho transportního vaku a samotný převoz. Dále pak vložení zvířátka v hygienickém transportním vaku do chladícího boxu u nás v Krematoriu zvířat Ostrava. Cena za tuto službu je v rámci území Ostrava-město jednotná. Při převozu nad rámec této lokality je k této jednotné ceně připočítán příplatek za každý další jeden ujetý kilometr.
 
uložení
Při využití převozu zvířátka službou Krematoria zvířat Ostrava je samotné uložení zvířátka v chladímím boxu již zahrnuto v této službě. V případě využití vlastní dopravy zvířátka k nám, je nutné dohodnot předem telefonicky datum a čas převzetí. Po převzetí zvířátko vložíme do hygienického transportního vaku a takto připrané uložíme do chladícího boxu.
 
obřad
Krematorium zvířat Ostrava je vybaveno samostatnou místností pro rozloučení s vašim zvířecím kamarádem. Zvířátko před rozloučením očistíme a upravíme dle vašich přání a požadavků. Místnost pro rozloučení je opatřena vestavěným oknem, kterým lze přímo sledovat kremaci.
 
žeh
Samotný žeh probíhá v kremační peci přímo určené ke spalování zvířat ze zájmových chovů. Kremaci provádíme vždy individuální, to znamená, že každé zvířátko je zpopelněno samostatně. Kremace lze dle dohody provádět s Vaší účasti a to v předem dohodnutou dobu, případně bez Vaší účasti. Vždy se však jedná o kremaci individuální a pouze kremaci zvířat ze zájmového chovu.
 
individuální
Výběr z jednotlivých služeb a nabídek. Většinu námi nabízených služeb lze objednat samostatně dle vašeho uvážení a představ. Namátkou můžeme uvést převzetí uhynulého zvířátka přímo u veterináře, květinovou výzdobu, videonahrávku z údalosti či sledování žehu do ukončení kremace. Rozpis těchto služeb je uveden v našem ceníku.
 
balíčky
Výběr ucelených balíčků služeb. Zvýhodněné komplexní služby z naší individuální nabídky seskupeny do přehledných celků.

Ke zvýhodněným balíčkům se vždy připočítává cena samotné kremace dle váhy zvířátka. Je-li součástí balíčku doprava, rozůmí se tímto doprava v rámci lokality Ostrava-město.

Balíček služeb ECONOMY lze sjednat pouze předem telefonicky a jeho objednání je podmíněno aktuální připraveností Krematotoria zvířat Ostrava vykonat bezodkladnou kremaci zvířátka.

balíček služeb ECONOMY

N/A Kč + cena kremace

 • převoz
 • převzetí zvířátka
 • uložení v chladícím boxu
 • rozloučení
 • sledování žehu
 • výběr data a hodiny
 • základní urna a rakev
 • doručení urny

balíček služeb STANDARD

N/A Kč + cena kremace

 • převoz Ostrava-město
 • převzetí zvířátka
 • uložení v chladícím boxu
 • rozloučení
 • sledování žehu
 • výběr data a hodiny
 • základní urna a rakev
 • doručení urny poštou

naši partneři