Aplikace

aplikace pro android

KZO-APK offline, online
screenshot Úvodní obrazovka

Mobilní aplikace pro Android.

Připravujeme pro Vás zdarma mobilní offline a online verzi aplikace pro zařízení se systémem Android 5+.

Výhody aplikace:

  • bez i s připojením k internetu
  • ceník k datu vydání nebo online
  • kalkulátor přibližné ceny
  • kontaktní informace
  • odkazy na online web
  • podpora tmavého režimu
  • větší text, vyšší rychlost

Aplikace nevyžaduje žádná Oprávnění aplikací systému zařízení.

Aplikace nevyžaduje ani neovládá připojení k internetu systému zařízení.

Bezpečnost a oprávnění Aplikace jsou tak plně pod Vaší kontrolou.

Kalkulátor

screenshot Kalkulátor

Ceník

screenshot Ceník

Služby

screenshot Služby

Předměty

screenshot Předměty
Instalace
1. Požadavky

Systémové požadavky

Android: 5+
Velikost APK: < 5 MB
Úložiště: < 20 MB

2. Stažení

Výběr varianty Aplikace

offline varianta online
Větší text a rychlost
Vyžaduje intenet
Aktualizovaný ceník
Kalkulátor ceny
Kontaktní informace
Kontaktní formulář
Kniha návštěv
Odkazy na web
Tmavý režim


Zahajte stahování aplikace do Vašeho zařízení a počkejte, až se stáhne celý soubor „KZO‑APK o___ine.apk“.

(pokud Vás antivirový program upozorní na potenciálně nebezpečný obsah, povolte pokračování stahování).

3. Instalace

Podrobný postup

*1 Vyhledejte ve svém zařízení stažený soubor „KZO‑APK o___ine.apk“.

(pravděpodobně jej naleznete ve složce „Download“ v Interním úložišti zařízení)
*2 Klikněte na nalezený soubor. A poté zvolte volbu „Instalovat“.
*3 Následně budete vyzváni k nastavení povolení Instalace z neznámých zdrojů.
*4 Povolte volbu „Instalovat neznámé aplikace“.
*5 Poté opět zvolte volbu „Instalovat“.

Aplikace se automaticky nainstaluje a vytvoří ikonku na ploše zařízení.

 *1

Otevřete Interní úložiště
Otevřete složku Download

složka Download
 *2

Klikněta na KZO-APK o___ine.apk
Potvrďit tlačítkem Instalovat

instalace
 *3

Vyčkejte otevření okna
Použijte tlačítko Nastavení

oprávnění
 *4

Povolit Neznámé zdroje
Znovu instalujte aplikaci

povolení oprávnění
Návod
1. Instalace
Instalace
P

Podmínky užití

Před samotnou instalací a užitím Aplikace se Uživatel seznámí s Podmínkami užití aplikace a Podmínkami ochrany osobních údajů. Instalací a užitím Aplikace uděluje svůj plný souhlas s uvedenými podmínkami.

Podmínky užití aplikace
Ochrana osobních údajů
Podmínky zpracování cookies

I

Instalace

Samotná instalace Aplikace do zařízení se provádí zcela automaticky a to bez přímého vstupu Uživatele.

Po provedení úspěšné instalace se na ploše zařízení automaticky vytvoří ikona Aplikace.

2. Užití aplikace
První spuštění
S

Spuštění aplikace

Spuštění aplikace se provede automaticky po stisknutí ikony Aplikace na ploše zařízení.

Po tomto spuštění se zobrazí Uvítací obrazovka Aplikace.

3. Nastavení
Nastavení aplikace
N

Nastavení

Aplikace je po instalaci plně funkční a uživatelské nastavení není použito.

Aplikace je plně responzivní (automaticky se přizpůsobí velikosti zobrazovacího zařízení).

Aplikace se plně přizpůsobí použitému uživatelskému motivu (světlý režim, tmavý režim).

4. Navigace
Navigace a pohyb
N

Navigace

Navigace v Aplikaci je umožněna prostřednictvím Nabídky (Menu) Aplikace, která je v závislosti na velikosti displeje zařízení umístěna v horní části obrazovky uprostřed, případně vpravo.

Samotná navigace v Nabídce (Menu) a jeho ovládání je umožněna dotykem, klávesnicí, či obdobným zařízením.

P

Pohyb

Pohyb na stránce Aplikace je umožněn prostřednictvím dotyku, tažením, klávesnicí, či obdobným zařízením.

5. Odkazy
Odkazy
O

Uvnitř aplikace

Odkazy uvnitř Aplikace (offline) jsou odkazy vnitřního úložiště Aplikace (offline, nevyžadují připojení zařízení k internetu).

Odkazy uvnitř Aplikace (online) jsou odkazy serverového úložiště Aplikace (online, vyžadují připojení zařízení k internetu).

Tyto odkazy nejsou nikterak odlišeny od klasických odkazů používaných webovými prohlížeči.

Je plně na zvážení Uživatele Aplikace, zda a za jakých podmínek těchto odkazů využívat. Uživatel Aplikace je však srozuměn, že náklady spojené se zajištěním přístupu k těmto prvkův hradí Uživatel Aplikace. Dle bodu V. Všeobecných podmínek užití aplikace, (právní doložka).

O

Mimo aplikaci

Odkazy mimo aplikaci jsou odkazy směřující mimo tuto aplikaci (online, vyžadují připojení zařízení k internetu).

Tyto odkazy jsou odlišeny od odkazů uvnitř aplikace pomocí čerchované čáry umístěné pod nebo uvnitř odkazu.

Je plně na zvážení Uživatele Aplikace, zda a za jakých podmínek těchto odkazů využívat. Uživatel Aplikace je však srozuměn, že náklady spojené se zajištěním přístupu k těmto prvkův hradí Uživatel Aplikace. Dle bodu V. Všeobecných podmínek užití aplikace, (právní doložka).

příklady:

Odkaz mimo aplikaci - tlačítko
Odkaz mimo aplikaci - ikona
Odkaz mimo aplikaci - odkaz
6. Bezpečnost
Oprávnění aplikace
B

Bezpečnost

Aplikace nevyžaduje žádná Oprávnění aplikací systému zařízení.

Aplikace nevyžaduje žádná Ostatní oprávnění systému zařízení.

Aplikace (offline) nezřizuje a neukládá soubory cookies do zařízení.

Aplikace (online) zřizuje a ukládá soubory cookies do zařízení dle nastavení uživatele.

Aplikace (offline) nevyžaduje ani neovládá připojení k internetu systému zařízení.

Aplikace (online) vyžaduje, ale neovládá připojení k internetu systému zařízení.

Bezpečnost a oprávnění Aplikace jsou tak plně pod kontrolou Uživatele zařízení.

7. Verze
Verze a aktualizace
V

Verze aplikace

Číslo sestavení Aplikace (Verze) je uvedeno v nabídce Nastavení vašeho zařízení. Verze sestavení Aplikace jsou číslovány vzestupně.

Nastavení  ⇛ 
   Aplikace  ⇛ 
      KZO-APK o___ine  ⇛ 
         Verze X.X

A

Aktualizace

Aplikace nevyžaduje Oprávnění aplikací systému zařízení a neovládá připojení k internetu systému zařízení. Aktualizace je tedy nutné kontrolovat uživatelem.

Nabídka aplikace  ⇛ 
   O apk (O aplikaci)  ⇛ 
      Kontrola aktualizací

Po stisknutí této volby budete přesměrováni na webovou online stránku Aplikace (vyžaduje připojení k internetu). Na této stránce můžete zkontrolovat aktuálnost aplikace, případně získat novou verzi sestavení Aplikace.

Instalace nové verze sestavení aplikace je shodná s první instalací. Pouze budete zařízením dotázáni zda chcete nainstalovat aktualizaci této existující aplikace. Po potvrzení volby se aktualizace nainstaluje.

Je plně na zvážení Uživatele Aplikace, zda a za jakých podmínek těchto odkazů využívat. Uživatel Aplikace je však srozuměn, že náklady spojené se zajištěním přístupu k těmto prvkům hradí Uživatel Aplikace. Dle bodu V. Všeobecných podmínek užití aplikace, (právní doložka).

Bezpečnost
1. Bezpečnost
Oprávnění aplikace
B

Bezpečnost

Aplikace nevyžaduje žádná Oprávnění aplikací systému zařízení.

Aplikace nevyžaduje žádná Ostatní oprávnění systému zařízení.

Aplikace (offline) nezřizuje a neukládá soubory cookies do zařízení.

Aplikace (online) zřizuje a ukládá soubory cookies do zařízení dle nastavení uživatele.

Aplikace (offline) nevyžaduje ani neovládá připojení k internetu systému zařízení.

Aplikace (online) vyžaduje, ale neovládá připojení k internetu systému zařízení.

Bezpečnost a oprávnění Aplikace jsou tak plně pod kontrolou Uživatele zařízení.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Aktualizujte svůj prohlížeč aby se stránky zobrazovaly správně. Aktualizovat prohlížeč

×