Krematorium zvířat Ostrava

„vzpomínky zůstanou“

Logo KZO

Jak objednat?

Přehledný popis nabízených služeb a postup jejich objednání.

komplexní nabídka služeb
převoz

Převoz zvířátka k nám.

uložení

Uložení zvířátka v chladícím boxu.

obřad

Zajištění důstojného rozloučení.

žeh

Samostatná kremace zvířátka.

služby

Individuální služby či výběr balíčku.

předměty

Nabídka zvířecích uren.

právo na život i důstojný odchod

aktuality

naši partneři