Nejsme kafilerie

Krematorium vs. Kafilerie

logo

Krematorium pro zvířata není kafilérie!!!

Krematorium pro zvířata

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu. V našem zařízení nezpopelňujeme uhynulá hospodářská zvířata, zvířata z průmyslových chovů, ani jejich části.

vs.

Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách. Tyto jsou po tepelné a tlakové sterilizaci dále předány a využity pro další zpracování.

Otázky a odpovědi
Dle aktuálně platné legislativy má chovatel zvířat v zájmových chovech na výběr z několika možností.

Krematorium zvířat

Krematorium (z latinského cremare = spálit) je veřejné zařízení, v němž se v žárovištích provádí kremace neboli pohřeb žehem. V tomto případě se jedná o specializovaná zařízení pro individuální kremaci zvířat v zájmovém chovu.

Hřbitov zvířat

Jinak také (hřbitov domácích mazlíčků) je specializované pietní místo určené k pohřbívání uhynulých domácích mazlíčků, případně rozsypu popela po kremaci.

Kafilérie

Je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (dnes označované jako vedlejší živočišné produkty, VŽP), jako například zkažené maso, uhynulá zvířata a především pro lidskou výživu nevyužívané části zvířat porážených na jatkách.

Vlastní pozemek

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu vymezuje ► Vyhláška č. 82/2014 Sb. ◄.

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu vymezuje ► Vyhláška č. 82/2014 Sb. ◄ A to zejména:

(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od
a) vodního zdroje nejméně 200 m,
b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu.
(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.
(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Váš prohlížeč je zastaralý!

Aktualizujte svůj prohlížeč aby se stránky zobrazovaly správně. Aktualizovat prohlížeč

×