[wpgdprc_access_request_form]
  V případě, že se Vám požadovaná data automaticky nezobrazily, kontaktujte „Správce osobních údajů“.
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Krematorium zvířat Ostrava, s.r.o., IČ: 07465866 se sídlem: Jílová 2229/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

 3. Adresa: Jílová 2229/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  Email: OtevřítZobrazit

  Telefon: +420 xxx xxx xxx

 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.